Liga neregistrovaných hokejistů


Sportovní komise informuje

8.11.2011 - Zápis ze zasedání sportovní komise LNH

Dne 7. listopadu 2011 v 19,00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání incidentu z utkání č. 17 A ze dne 2. 11. 2011:

V tomto utkání byl udělen TH brankáři družstva HC Šneci Velké Petrovice Martinu Thérovi za inzultaci rozhodčího. Hráč úmyslně odpálil puk po rozhodčím a zasáhl ho do oblasti hlavy.

SK uděluje:

1. kontumaci utkání v poměru 5:0 pro družstvo Haas Clowns

2. zastavuje činnost brankáři Martinu Thérovi do 31. 12. 2011 v první i druhé LNH a uděluje dle pravidel LNH bodu č. 19C, pokutu v částce 1 000,-- Kč. Splatnost pokuty nejdéle do 31. 12. 2011

Pozn.: v případě nezaplacení pokuty, bude postupováno dle dalších pravidel LNH

2) Projednání incidentu z utkání č. 18 A ze dne 5. 11. 2011:

V tomto utkání byl udělen TH hráči družstva Kocouři Úpice Petru Mesnerovi za hrubé urážky obou rozhodčích.

Sk uděluje:

1. zastavuje činnost na 2 utkání nepodmíněně tj. do 23. 11. 2011 včetně

1.3.2011 - Zápis z mimořádné sportovní komise

Dne 26. února 2011 v 21.00 hodin ve Wikov aréně se sešla sportovní komise LNH.

1) Projednání finálového utkání I. ligy:

Dne 26. 2. 2011 se odehrálo finálové utkání I. ligy družstev TJ Sokol Rokytník ? Prezidenti. V čase 37.07 bylo utkání předčasně ukončeno, jelikož družstvo TJ Sokol Rokytník odmítlo pokračovat ve hře. V té době TJ Sokol Rokytník vedl 7:6. Před začátkem utkání se oba vedoucí družstev dohodli s rozhodčími, že se utkání odehraje 3 x 17 minut čistého času (tato dohoda byla na rámec pravidel ligy), ale oba vedoucí toto věděli a odsouhlasili to. Během 3. třetiny přijel kapitán družstva TJ Sokol Rokytník za rozhodčími a sdělil jim, že s ním tuto skutečnost nikdo nekonzultoval a že nadále družstvo nebude pokračovat ve hře.

Po ukončení utkání se mimořádně sešla většina členů sportovní komise LNH, která po delších diskuzích rozhodla, že utkání bude kontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch družstva Prezidenti.

Pozn.:

SK se musela mimořádně sejít a rozhodnout hned po utkání z důvodů ukončení ligy a předání cen.

v Hronově, dne 26. února 2011

14.2.2011 - Zápis ze sportovní komise LNH

Zápis ze sportovní komise LNH

Dne 14. února 2011 v 15.30 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání žádosti TJ Sokol Rokytník ? přeložení utkání:

Dne 11. 2. 2011 přišla písemná žádost od družstva TJ Sokol Rokytník ohledně přeložení termínu zápasu I. ligy PLAY ? OFF. Rozlosování termínů PLAY ? OFF proběhlo dne 20. ledna 2011. Zápas by měli odehrát družstva TJ Sokol Rokytník ? HC Sauer Elektroin v sobotu 19. 2. 2011 od 11.00 hod. Důvod žádosti o přeložení zápasu je uveden, že převážná většina hráčů družstva TJ Sokol Rokytník je s dětmi na jarních prázdninách na horách.

Dne 11. 2. 2011 oslovil R. Toušek vedoucího družstva HC Sauer Elektroin pana Petra Svěceného, jestli by souhlasili s přeložením zápasu na středu 16. 2. 2011 od 19.30 hod. Od pana Svěceného dne 11. 2. 2011 přišla písemná odpověď, že s přeložením zápasu PLAY - OFF nesouhlasí, jelikož jeho hráči se řádně stanoveným termínem počítají a k tomuto termínu již podřídili své další aktivity a zaměstnání.

SK si je vědoma, že družstvo TJ Sokol Rokytník je vítěz I. LNH v základní části, ale nedomnívá se, že vítěz základní části LNH by si měl určovat jakékoliv podmínky. Dále víme, že termíny zápasů PLAY ? OFF pro letošní sezonu vyšly do jarních prázdnin, ale bohužel déle se PLAY ? OFF nedá odehrát, jelikož 28. 2. 2011 končí zimní sezona Wikov arény a jarní prázdniny končí 27. 2. 2011. Navíc družstvo TJ Sokol Rokytník přišlo s písemnou žádostí v době, kdy už byly známy termíny PLAY ? OFF a družstva o těchto termínech byla informována.

SK potvrzuje termín stanoveného utkání PLAY ? OFF, sobotu 19. 2. 2011 od 11.00 hod. z důvodů nesouhlasu s přeložením zápasu soupeře družstva HC Sauer Elektroin.

v Hronově, dne 14. února 2011

1.2.2011 - Předání pohárů LNH

Z důvodu malého zájmu o vstupenky na 5. Společenský večer LNH Hronov, jsme byli nuceni tento večer zrušit.

Předávaní pohárů za vítězná místa (1. ? 4. místo a nejlepší hráč a brankař) za obě ligy se bude konat:

II. liga sobota 26. 2. 2011 cca v 18.45 hod.

I. liga sobota 26. 2. 2011 cca v 20.45 hod.

Prosíme vítězná družstva nebo zástupci (1. ? 4. místo), aby se vždy po finálovém zápasu dostavili na ledovou plochu Wikov arény, kde proběhne předání pohárů.

10.1.2011 - Zápis ze sportovní komise LNH

Zápis ze sportovní komise LNH

Dne 10. ledna 2011 v 16,00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání incidentu z utkání č. 50 B ze dne 2. 1. 2011:

V tomto utkání byl udělen TH hráči družstva HC Havlovice Milanu Chmelíkovi za hrubé urážky rozhodčího. SK uděluje trest STOP na 2 utkání nepodmíněně (tj. do 12. 1. 2011 včetně).

2) Projednání utkání č. 47 A ze dne 8. 1. 2011:

SK projednala okolnosti utkání č. 47 A Prezidenti ? HAAS ? Clowns. SK rozhodla, o ponechání výsledku dle zápisu (tj. 9:0 ve prospěch družstva Prezidentů).

18.11.2010 - Zápis ze sportovní komise LNH

Zápis ze sportovní komise LNH

Dne 18. listopadu 2010 v 16,00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání incidentu z utkání č. 22 B ze dne 13. 11. 2010:

V tomto utkání byl udělen TH brankaři družstva HC Slavoj Teplice nad Metují Petru Bucharovi za úmyslné bodnutí špičkou hole se zraněním. SK uděluje trest STOP na 2 utkání nepodmíněně (tj. do 27. 11. 2010 včetně). Tento trest se vztahuje i pro případný start brankaře za družstvo Prezidentů (tj. do 27. 11. 2010 včetně).

8.10.2010 - Zápis ze sportovní komise LNH

Zápis ze sportovní komise LNH

Dne 7. října 2010 v 17,00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání odvolání družstva TJ Sokol Rokytní:

Družstvo TJ Sokol Rokytník podalo žádost o zmírnění trestu hráče Jiřího Morochoviče. Dne 8. 1. 2010 byl tomuto hráči udělen TH za inzultaci rozhodčího. Sportovní komise LNH zastavila hráči činnost do 31. 12. 2010.

Sportovní komise LNH projednala žádost družstva TJ Sokol Rokytník a hráči Jiřímu Morochovičovi uvolňuje činnost od 1. 11. 2010

24.9.2010 - Pravidla

Zahájení turnaje: říjen 2012

Hrací systém: v první lize 9 družstev, v druhé lize 10 družstev. V základní části se hraje dvoukolově, poté první dva celky z každé ligy postupují přímo do semifinále, 3-6 a 4-5 místo o semifinále. V první lize celkem 78 zápasů, v druhé lize 96 zápasů.

Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje pro sezónu 2012-2013

Upřesnění:

1. Hrací doba 3 x 17 minut čistého času, 5 minutová přestávka po druhé třetině. Utkání se musí odehrát během 90 minut, poté bude utkání ukončeno rozhodčím. Při nerozhodném stavu se nastavují tři samostatné nájezdy, pokud se i tak nerozhodne, nastavuje se vždy jeden nájezd do rozhodnutí výsledku. Celé Play-Off se odehraje na čistý čas 3 x 17 minut.

2. Družstvo, které se dopustí zakázaného uvolnění, NESMÍ STŘÍDAT. Při vyloučení hráče se vhazuje následující buly v obraném pásmu vyloučeného.

3. Družstva hrají dle soupisky, na ní jsou uvedená jména a příjmení hráčů, datum narození a číslo dresu ( u brankaře číslo dresu a písmeno ,,B´´ )

4. Nejdéle deset minut před každým utkáním předá každý kapitán nebo vedoucí družstva kopii soupisky, ve které jsou doplněny čísla hráčů a průkazky ligy neregistrovaných hokejistů rozhodčímu do kabiny rozhodčích. Tato soupiska bude přiložena k zápisu o utkání. K hráčům, kteří nenastoupí, se číslo dresu nevyplňuje! V případě, že družstvo nepředá kopii soupisky, bude o dalších krocích rozhodovat sportovní komise.

5. Ihned po utkání kapitáni nebo vedoucí družstva podepíší zápis o utkání v kabině rozhodčích.

6. Při nedostavení družstva na předem delegované utkání, a nebo při nenastoupení minimálním počtu 7 hráčů + brankář, budou dva postihy. Kontumace utkání, ke kterému se nedostavili ve prospěch soupeře a odebrání tří bodů z celkových výsledků.

7. Zápis o utkání musí v případě protestu obsahovat všechny náležitosti (výsledek, vyjádření kapitánů obou družstev a vyjádření rozhodčího utkání). Družstva musí protest podat zvlášť a dodat jej následující pracovní den po odehrání zápasu elektronickou formou na e-mail srz@mestohronov.cz . Protest musí podávat pouze vedoucí družstva a bude ho řešit sportovní komise.

8. Soupiska hráčů se muže nejdéle dopisovat do 31.12.2012

9. V lize neregistrovaných hokejistů mohou startovat pouze neregistrovaní hráči. Neregistrovaným hráčem se rozumí ten hráč, který v sezóně od 1.10.2012 do 28.2.2012 neodehraje ani jeden zápas mistrovských soutěží registrovaných hokejistů. Hráč trénující v registrovaném hokejovém klubu může odehrát utkání v lize neregistrovaných hokejistů, ale poté nesmí odehrát žádné utkání v registrovaném hokejovém klubu. Při porušení tohoto bodu budou družstvu, ve kterých tento hráč nastoupil, všechna utkání kontumovány.

10. V lize neregistrovaných hokejistů může startovat hráč mladší 18-ti let, ale pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Tento souhlas bude přílohou soupisky, která je evidována u vedoucího Wikov arény.

11. Při dohodě obou družstev může nastoupit jiný brankář, který není uveden na soupisce. Toto se musí uvést do zápisu o utkání před zápasem v kabině rozhodčích. Vše musí být odsouhlaseno podpisem vedoucích nebo kapitánů obou družstev.

12. Každé družstvo musí mít na dresech čísla. Pokud dojde ke shodě barvy dresů, musí se domácí družstvo převléknout do náhradních dresů, nebo si navléknout rozlišovací vesty.

13. Družstvo, které se v druhé lize umístí na 1.místě (dle tabulky), má právo postoupit do první ligy v následující sezóně. Družstvo, které se v první lize umístí na 9. místě (dle tabulky), sestupuje do druhé ligy v následující sezóně ( pokud z druhé ligy bude vítězné družstvo postupovat do 1. ligy).

14. Uspořádání míst v základní části

1. Body

2. Vzájemné zápasy

3. Vzájemné skóre

4. Skóre

Bodování: vyhraný zápas tři body, vyhrané prodloužení dva body, prohrané prodloužení jeden bod a prohra bez bodů

Hráči a brankaři:

Brankář, který bude po sezóně oceněn v první i druhé lize musí mít za družstvo ve kterém je evidován odchytáno alespoň 50% zápasů. Poté se bude postupovat podle nejlepšího průměru obdržených gólů na zápas. V první i druhé lize se oceňují nejproduktivnější hráči. V tabulce bude rozhodovat kanadské bodování ( gól a první asistence). Při shodě bodů rozhoduje počet vstřelených gólů, poté průměr gólů na zápas a poté průměr bodů na zápas.

15. Rozhodčího určuje pořadatel ligy neregistrovaných hokejistů. Každý delegovaný rozhodčí musí mít u sebe průkaz, kterým potvrdí, že je proškolen pořadatelem ligy řídit utkání ligy neregistrovaných hokejistů. Delegovaný rozhodčí v případě své neúčasti si sám zajistí náhradu, kterou nahlásí u oprávněné osoby (předsedy rozhodčích).

16. Tresty budou udělovány podle platných pravidel ledního hokeje

17. V případě, že hráč v sezóně bude potrestán 3 x 10min OT, má zastavenou činnost na dvě utkání nepodmíněně

18. V případě, že hráč v sezóně bude potrestán 2 x trest OK, má zastavenou činnost na dvě utkání nepodmíněně

19. V případě, že bude hráči udělen trest ve hře (TH), budou následovat tyto postihy:

a) TH za faul a nesportovní chování bude hráči odebrán průkaz hráče a o výši trestu rozhoduje sportovní komise

b) Pokus o inzultaci ? hráči bude odebrán průkaz hráče a výši trestu rozhoduje sportovní komise

c) Inzultace rozhodčího ? platí stejná pravidla jako při pokusu o inzultaci + finanční pokuta, o které rozhodně sportovní komise v rozmezí 500,- až 3000,- dle záležitostí. Pokud hráči vyprší trest a nebude mít uhrazenou pokutu, nesmí nastoupit. Pokud nebude pokuta uhrazena do dalšího utkání družstva, v němž byl hráč registrován, budou všechna utkání až do zaplacení pokuty kontumována.

20. V případě, že potrestaný hráč k utkání, kde neměl hrát neoprávněně nastoupí, bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře ( není možná dohoda mezi soupeři ).

21. V případě, že hráč dostane trest a bude zdržovat hru tím, že neopustí ledovou plochu ( na trestnou lavici, nebo do kabiny ) má rozhodčí právo ukončit utkání a sportovní komise zkontumuje zápas ve prospěch soupeře.

22. Pravidlo zrychleného střídání. Jakmile se rozhodčí postaví na bod vhazování, na kterém bude probíhat následující buly, pískne a pět sekund po hvizdu zahájí hru bez ohledu na to, jestli jsou družstva připravena ke hře nebo ne. V případech, kdy nelze hru takto zahájit ( tyto případy jsou vymezeny pravidly LH ), rozhodčí družstvo upozorní, aby nastoupilo ke hře. Pokud nedojde ke zrychlení, následuje vyloučení na dvě minuty za hráčskou lavici. (Pravidlo se bude striktně dodržovat zvláště při hře v oslabení a ve vyrovnaném stavu v posledních minutách hry!!! ).

23. Při utkání ve kterém se projeví nečekané přírodní vlivy např. výpadek el. energie je čekací doba 20min, poté je zápas předčasně ukončen. Je-li odehráno více jak 50% času utkání, je zachován výsledek v opačném případě pořadatel turnaje připraví nový termín utkání

24. Tréninkové hodiny ve Wikov aréně si mají možnost zajistit jednotlivá družstva u vedoucího Wikov arény. Pronájem ledové plochy činí 1300,-/hodina (poloviční osvětlení) včetně šaten a sociálního zařízení.

19.1.2010 - Dodatek k pravidlům LNH - vyšší tresty

Dodatek k pravidlům LNH - vyšší tresty

1. V případě, že bude hráč v sezoně potrestán 3 x 10 min. OT. Hráč má zastavenou činnost na 2 utkání nepodmíněně. Hráči bude odebrán reg. průkaz.

2. V případě, že bude hráč v sezoně potrestán 2 x trest OK. Hráč má zastavenou činnost na 2 utkání nepodmíněně. Hráči bude odebrán reg. průkaz.

3. V případě, že bude hráči udělen trest ve hře, budou následovat tyto postihy:

a) TH za faul a nesportovní chování. Hráči bude odebrán reg. průkaz a o výši trestu rozhoduje SK.

b) Pokus o inzultaci

- hráči bude odebrán reg. průkaz a o výši trestu rozhoduje SK

c) Inzultace rozhodčího

? platí stejná pravidla jako při pokusu + finanční pokuta o které rozhoduje SK (v rozmezí Kč 500,-- až 3 000,-- / dle závažnosti). Pokud hráči vyprší trest a nebude mít uhrazenou pokutu nesmí nastoupit. Pokud nebude pokuta uhrazená do dalšího utkání družstva v němž byl hráč registrován, mužstvu budou všechna utkání až do zaplacení pokuty kontumovány.

Pozn.:

Vyšší tresty udělené do 19. 1. 2010 zůstávají v platnosti (např.: hráče, který do 19. 1. 2010 byl potrestán jednou trestem OK a po 19. 1. 2010 bude potrestán podruhé, bude mít STOP už na 2 utkání)

14.1.2010 - Zápis ze sportovní komise LNH 14. 1. 201

Dne 14. ledna 2010 v 17,00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání odvolání družstva HC Olivětín pro rozhodnutí sportovní komise LNH:

Družstvo HC Olivětín se dne 6. 1. 2010 odvolalo proti rozhodnutí sportovní komise LNH. Sportovní komise udělila trest hráči družstva HC Olivětín č. 7 Petru Babicovi za rány pěstí. Jelikož byl hráč v době udělení trestu v podmínce, SK uděluje trest: STOP do konce sezony 2009 / 2010. Dále uděluje podmínečné vyloučení z LNH Hronov od začátku sezony 2010 / 2011 na neurčito (na podmínečné vyloučení se vztahuje udělení těchto trestů: 3 x 10 min. OT, 2 x trest OK nebo TH v rámci jedné sezóny).

Sportovní komise LNH projednala odvolání a zamítla žádost o prominutí trestu. Trest platí v plném rozsahu z jednání SK dne 21. 12. 2009.

2) Projednání incidentu z utkání č. 170 A ze dne 8. 1. 2010:

V tomto utkání byl udělen TH hráči družstva HC Bezedos č. 3 Jiřímu Morochovičovi za inzultaci rozhodčího. Hráč udeřil rozhodčího do oblasti hlavy. SK uděluje:

1. SK kontumuje utkání v poměru 5:0 pro družstvo HC Šneci Velké Petrovice

2. SK zastavuje činnost hráči Jiřímu Morochovičovi do 31. 12. 2010

3) Návrh vyšších trestů hráčů

Sportovní komise schvaluje dodatek k pravidlům LNH pro sezonu 2009 / 2010 ? vyšší tresty s platností od 19. 1. 2010. Dodatek k pravidlům bude sdělen na schůzce vedoucích družstev LNH dne 19. 1. 2010.

v Hronově, dne 14. ledna 2009

14.1.2010 - Zápis ze sportovní komise LNH 21. 12. 20

Zápis ze sportovní komise LNH

Dne 21. prosince 2009 v 17, 15 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Projednání incidentu z utkání č. 172 B ze dne 9. 12. 2009:

V tomto utkání byl udělen trest ve hře hráči družstva HC Olivětín č. 7 Petru Babicovi za rány pěstí. Jelikož byl hráč v době udělení trestu v podmínce, SK uděluje trest: STOP do konce sezony 2009 / 2010. Dále uděluje podmínečné vyloučení z LNH Hronov od začátku sezony 2010 / 2011 na neurčito (na podmínečné vyloučení se vztahuje udělení těchto trestů: 3 x 10 min. OT, 2 x trest OK nebo TH v rámci jedné sezóny).

2) Projednání incidentu z utkání č. 156 A ze dne 9. 12. 2009:

V tomto utkání byl udělen 2 x 10 min. OT + TH hráči družstva Kocouři Sparta Úpice č. 17 Jiřímu Kunovi. SK uděluje trest STOP na 4 utkání nepodmíněně tj. do 9. 1. 2010 a následně podmínečný trest do konce sezony 2009 / 2010 (na podmínečný trest se vztahuje 1 x 10 min. OT , jelikož má hráč na svém kontě už 2 x 10 min. OT, 2 x trest OK nebo TH).

v Hronově, dne 21. prosince 2009

14.1.2010 - 4. Společenský večer Ligy neregistrovaný

4. Společenský večer Ligy neregistrovaných hokejistů Hronov

Po dobrém ohlasu z 3. ročníku společenského večera LNH pro Vás připravujeme 4. Společenský večer Ligy neregistrovaných hokejistů ?O putovní pohár Města Hronova?. Společenský večer se bude konat v sobotu 27. března 2010 od 19,30 hodin v sále Josefa Čapka v Hronově. Během večera proběhne vyhodnocení ligy a předání cen nejúspěšnějším družstvům a hráčům I. a II. ligy včetně předání putovních pohárů. Objednat vstupenky na společenský večer včetně uhrazení si můžete do 31. ledna 2010 u vedoucího odboru SRZ ve Wikov aréně nebo na mobilu 736 629 643, email: srz@mestohronov.cz . Cena jedné vstupenky je Kč 190,-- vstupenka je určena pro dvě osoby. Upozorňuji, že kapacita sálu je omezená. Dále si Vás dovoluji požádat, pokud je to možné o příspěvek do tomboly.

Roman Toušek

8.1.2009 - Doplnění pravidel LNH č. 3

Doplnění pravidel Ligy neregistrovaných hokejistů

? O putovní pohár města Hronova? č. 3

Při nedostavení družstva na předem dohodnuté utkání, a nebo při nenastoupení minimálním počtu 6 hráčů + brankář budou dva postihy:

1. kontumace utkání, ke kterému se nedostavili ve prospěch soupeře

2. odebrání třech bodů z celkových výsledků

Tímto dodatkem se ruší dodatek pravidel LNH č. 2 ze dne 6. 11. 2008 (níže uvedený):

Při nedostavení družstva na předem dohodnuté utkání budou dva postihy:

3. kontumace utkání, ke kterému se nedostavili ve prospěch soupeře

4. odebrání třech bodů z celkových výsledků

Platnost od 8. 1. 2009

Martin Krulich

prezident PSH o.s.

15.11.2008 - Doplnění pravidel LNH č. 2

Bod č. 7 se upravuje:

7. V lize neregistrovaných hokejistů mohou startovat pouze neregistrovaní hráči. Neregistrovaným hráčem se rozumí ten hráč, který v sezoně od 1.10. 2008 - 15.3. 2009 neodehraje ani jeden zápas mistrovských soutěží registrovaných hokejistů. Hráč trénující v registrovaném hokejovém klubu, muže odehrát utkání v lize neregistrovaných hokejistů, ale poté nesmí odehrát žádné utkání v registrovaném hokejovém klubu. Při porušení tohoto bodu budou družstvu všechny utkání kontumovány, ve kterých tento hráč nastoupil. Výjimkou je brankář družstva Vemen Petr Buchar, brankář Benfiky Dolní Radechové Jan Beneš, brankář Petr Wittvar za družstvo HAAS a brankář družstva Jamajští Tygři Velké Petrovice Martin Tér. Střídavý start liga neregistrovaných hokejistů nepovoluje.

6.11.2008 - Doplnění pravidel LNH

Doplnění pravidel Ligy neregistrovaných hokejistů

? O putovní pohár města Hronova?

Při nedostavení družstva na předem dohodnuté utkání budou dva postihy:

1. kontumace utkání, ke kterému se nedostavili ve prospěch soupeře

2. odebrání třech bodů z celkových výsledků

Platnost od 6. 11. 2008

Martin Krulich

prezident PSH o.s.

22.10.2008 - Změna termínů zápasů LNH

Oznamuji Vám změny termínů zápasů v LNH, z důvodů změny rozlosování mistr. utkání

mužů HC Wikov Hronov.

Změny:

I. liga

č.u. 89 A

Vemena - HAAS středa 19.11. od 17.30 hod.

č.u. 105 A

Vemena - Bezedos sobota 24.1. od 08,00 hod.

II. liga

č.u. 93 B

H. Kostelec - H. Radechová středa 26.11. od 19.30 hod.

č.u. 116 B

H. Radechová - Police n. Met. neděle 4.1. od 16.30 hod.

Roman Toušek

30.3.2008 - Zhodnocení sezony 2007/08

Liga neregistrovaných hokejistů ?O putovní pohár města Hronova?

se dočkala svých vítězů

Jako každý rok čekala Wikov Aréna sto osmnáct zápasů ligy neregistrovaných hokejistů, než se ona, ale i hráči diváci i pořadatelé dočkali finálových zápasů.

V sobotu 23. 2. se ve Wikov Aréně sehrála finálová utkání první a druhé ligy ner. hokejistů Hronov. V druhé lize se střetl domácí favorit GZH Hronov proti týmu HC Slavoj Teplice n. M. , kterého jsme ještě ve finále nikdy neviděli. GZH střeli první gól, ale outsider překvapil nejen hojné publikum, ale hlavně obranu domácího celku a výsledkem 3:10 se stal vítězem druhé ligy. Na druhém místě se umístily GZH Hronov, na třetím HC Žďárky a čtvrtém Sokol Horní Radechová.

Mezi nejlepšími střelci se umístili Vondráček Martin (HC Žďárky), Zvolánek Petr (Sokol H. Radechová), Duda Radek (HC Slavoj Tep. n. M.) Nejlepší brankář druhé ligy se stal Steubel Petr (Sokol H. Radechová).

V první lize se střetl domácí tým Prezidenti proti nováčku první ligy HC Šneci Velké Petrovice. I přes nepřátelské hlediště Prezidenti hráli v klidu a s neprůstupnou obranou zvítězili 5:1 a tak obhájili po třetí za sebou vítězství první ligy neregistrovaných hokejistů. HC Šneci Velké Petrovice se umístili na místě druhém, za nimi Benfika Dolní Radechová a čtvrté místo letos patří týmu HC Sauer Červený Kostelec.

I První liga má své nejlepší střelce, Za tým HC Šneků Verner Tomáš, za HC Sauer Krátký Filip a HC Bezedos Jirman Jan. Nejlepším Brankařem se po třetí za sebou stal Michal Ponke z Prezidentů.

Nejlepší týmy, střelci a brankaři byli oceněny na 2. Společenském večeru ligy ner. hokejistů dne 15. 3. Vítězný tým si však neodnesl jen cenný pohár a putovní pohár města Hronova, ale svým vítězstvím si zajistil účast na Mistrovství České Republiky v amatérském hokeji. Základní část proběhne v Nymburku 25. - 27. 4. 2008 .

Dále mezi oceněnými byl pan Jiří Hillmann st. za oddanost sportu a spolupráci v Lize neregistrovaných hokejistů již 30 let.

Předseda LNH Hronov

Martin Krulich

17.2.2008 - Zápis z jednání sport. komise

Zápis ze sportovní komise LNH č. 4

Dne 7. února 2008 v 18, 30 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise LNH.

1) Návrh dodatku předsedy sportovní komise LNH k pravidlům LNH k bodu 11:

Vítězové druhé ligy, kteří mají právo postoupit do první ligy a nechtějí tak učinit, budou ponechány v druhé lize a zároveň budou osloveny družstva, kteří se umístili na 3. a 4. místě v druhé lize. V případě nezájmu ostatních družstev, budou družstva v první lize, kteří v příští sezoně by měli sestoupit do druhé ligy ponechány v první lize. V případě postupu jednoho družstva z druhé ligy, bude sestupovat družstvo z první ligy, které se umístilo na posledním místě.

Sportovní komise schvaluje návrh předsedy - hlasováno:7:0

2) Návrh dodatku předsedy sportovní komise LNH k pravidlům LNH k bodu 12:

Brankář, který bude oceněný jako nejlepší brankář v první i druhé lize musí za družstvo ve kterém je evidován odchytat alespoň 50 % zápasů. Poté se bude postupovat podle nejlepšího průměru obdržených gólů na zápas.

Pozn.: zápasy PLAY ? OFF budou započítané taktéž (z důvodů odehrání pouze dvou zápasů pro každé družstvo v PLAY ? OFF)

V první a druhé lize bude oceněno 10 nejlepších hráčů, kteří jsou vedeni v tabulce střelců. Rozhodovat bude počet nastřílených gólů za sezonu včetně PLAY-OFF (z důvodů odehrání pouze dvou zápasů pro každé družstvo v PLAY ? OFF) . Při schodě rozhoduje průměr gólů na zápas ve kterých tento hráč nastoupil.

Sportovní komise schvaluje návrh předsedy ? hlasováno 5:2

3) Projednání vyššího trestu hráče

Hráči družstva HC Šneci Velké Petrovice číslo 2 M. Vojtěchovi byl v utkání 50. A HC Šneci Velké Petrovice ? Sparta Úpice Kocouři udělen trest ve hře za opakovaný úder hlavou.

Sportovní komise uděluje trest hráči a to STOP na 2 zápasy hlasováno - hlasováno 6:1

4) Projednání rozhodčího Petra Krulicha

Pan Petr Krulich dne 27. 1. 2008 na zimním stadionu neoprávněně fyzicky napadl pana Romana Touška, vedoucího odboru ZS na trestné lavici při mistr. utkání mužů. Pan Krulich v této době vykonával funkci činovníka utkání v časomíře. Pan R. Toušek po tomto incidentu žádá sportovní komisi o souhlas, aby s panem P. Krulichem jako rozhodčím nadále v lize nereg. hokejistů sportovní komise již nespolupracovala.

Sportovní komise schvaluje návrh R. Touška ? hlasováno 4 pro, 3 zdrželi se

Sportovní komise ukládá předsedovi komise rozhodčích panu T. Kociánovi, aby našel náhradu rozhodčího za pana P. Krulicha a výše uvedené stanovisko komise panu P. Krulichovi sdělil.

v Hronově, dne 7. února 2008

31.1.2008 - Návrh dodatku k pravidlům LNH

Návrh bodů, které bude projednávat sportovní komise

1) Návrh dodatku předsedy sportovní komise LNH k pravidlům LNH k bodu 12:

Brankář, který bude oceněný jako nejlepší brankář v první i druhé lize musí za družstvo ve kterém je evidován odchytat alespoň 50 % zápasů. Poté se bude postupovat podle nejlepšího průměru obdržených gólů na zápas.

Pozn.: zápasy PLAY ? OFF budou započítané taktéž

V první a druhé lize bude oceněno 10 nejlepších hráčů, kteří jsou vedeni v tabulce střelců. Rozhodovat bude počet nastřílených gólů za sezonu včetně PLAY-OFF. Při schodě rozhoduje průměr gólů na zápas ve kterých tento hráč nastoupil.

2) Návrh dodatku předsedy sportovní komise LNH k pravidlům LNH k bodu 11:

Vítězové druhé ligy, kteří mají právo postoupit do první ligy a nechtějí tak učinit, budou ponechány v druhé lize a zároveň budou osloveny družstva, kteří se umístili na dalších pozicích v druhé lize. V případě nezájmu ostatních družstev, budou družstva v první lize, kteří v příští sezoně by měli sestoupit do druhé ligy ponechány v první lize. V případě postupu jednoho družstva z druhé ligy, bude sestupovat družstvo z první ligy, které se umístilo na posledním místě.

Dne 31. 1. 2008

Martin Krulich

předseda sportovní komise LNH

11.12.2007 - Informace pro ved. družstev

Sportovní komise informuje

Upozorňuji vedoucí družstev, aby včas předávali soupisky a průkazky hráčů včas do kabiny rozhodčích, minimálně pět minut před zápasem. Také bych rád připomenul, že když družstvo si vyžádá Time-out, tak čas zápasu se nastavuje o 30 vteřin. V případě, že hráč dostane trest a bude zdržovat hru tím, že neopustí ledovou plochu(na trestnou lavici, nebo do kabiny), má rozhodčí právo ukončit utkání a sportovní komise zkontumuje zápas ve prospěch soupeře.

V Hronově, dne 11. 12. 2007

S pozdravem

Martin Krulich

předseda SK-LNH

8.11.2007 - Sportovní komise zápis č.3

Zápis ze sportovní komise LNH č. 3

Dne 8. listopadu 2007 v 17, 30 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise.

Z jednání je omluven člen komise pan Jankovič, Thér.

1) Sportovní komise schválila předsedu SK ? LNH pana Martina Krulicha z důvodu, že se nenašel vhodný kandidát na tento post

2) Sportovní komise projednala protest družstva HC Sauer Červený Kostelec, ohledně neoprávněného startu brankáře družstva Sparta Kocouři Úpice. Za družstvo Kocourů nastoupil k utkání náhradní brankář, tato skutečnost byla soupeři sdělena a odsouhlasena. Během utkání bylo zjištěno, že se jedná o brankáře trutnovského dorostu, což po utkání potvrdil i vedoucí družstva Kocourů.

Sportovní komise rozhodla, že utkání bude kontumováno ve prospěch družstva HC Sauer Červený Kostelec 5:0.

3) Sportovní komise apeluje na vedoucí družstev, aby včas předali soupisku do šatny rozhodčích minimálně 5 minut před zápasem.

v Hronově, dne 8. listopadu 2007

???????? ??????? ??????.

Ing. Josef Jankovič Tomáš Kocián Martin Krulich Roman Toušek

??????.. ???????. ???????

Michal Kubeček Jiří Hillmann Mgr. Josef Thér

16.10.2007 - Sport. komise snížila trest hráči Vemen

Zápis ze sportovní komise LNH č. 2

Dne 16.října 2007 v 16,00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise.

Přítomen rozhodčí ligy Miroslav Janovský.

1) Žádost o přehodnocení uloženého trestu hráči družstva VEMEN ? Jan Hubka

- dne 8.10 2007 byla na Zimní stadion doručena žádost od hráče družstva VEMEN pana Jana Hubky, ve které se omlouvá za způsobený incident v sezoně 2006/2007 (viz níže) panu rozhodčímu M. Janovskému a sportovní komisi ligy. Dále žádá o prominutí zbytku trestu, který mu byl sportovní komisí ligy udělen 8. listopadu 2006 (viz níže). K žádosti se vyjádřil kladně napadený rozhodčí ligy Miroslav Janovský.

Rekapitulace incidentu:

Inzultace rozhodčího

- dne 4.11.2006 se sehrálo utkání I.ligy neregistrovaných hokejistů Prezidenti ? Vemena ve kterém hráč družstva VEMEN č. 5 Jan Hubka napadl (inzultoval) rozhodčího pana Miroslava Janovského a to uvedenému hráči Vemen byl udělen trest 2 min. a následně udělen trest OK (za slovní výroky na rozhodčího). Poté dvěma ranami pěsti udeřil rozhodčího. Utkání bylo po dohodě dohráno.

Sportovní komise udělila 8. listopadu 2006 trest:

- hráči družstva Vemen č.5 Janu Hubkovi zákaz startu v Lize neregistrovaných hokejistů Hronov na 18 měsíců od rozhodnutí sportovní komise

Sportovní komise schvaluje:

1) změnu trestu hráči družstva Vemen Janu Hubkovi a to na 12 měsíců od rozhodnutí sportovní komise dne 8. listopadu 2006 (hráč může nastoupit do ligy od 9. listopadu 2007)

2) podmínku hráči družstva Vemen Janu Hubkovi (do 29. února 2008), ale v případě opakovaní podobného přestupku vůči rozhodčím ligy, bude hráč potrestán zákazem činnosti v lize (o výši trestu rozhodne sportovní komise ligy)

v Hronově, dne 16. října 2007

???????? ??????? ??????. ??????..

Ing. Josef Jankovič Mgr. Josef Thér Martin Krulich Roman Toušek

??????? ???????. ???????

Jiří Hillmann Tomáš Kocián Michal Kubeček

13.10.2007 - Sportovní komise jednala o sezoně 2007-

Zápis ze sportovní komise LNH č.1

Dne 4. října 2007 v 16, 00 hodin ve Wikov aréně zasedla sportovní komise.

Z jednání je omluven člen komise pan Mgr. Josef Thér

1) seznámení s organizačními pracemi a přípravou před sezonou 2007 / 2008

2) představení nových členů komise pana Tomáše Kociána, Michala Kubečka

3) členové sportovní komise si zvolili místopředsedu komise Mgr. Josefa Théru a komise dále schválila na 1 měsíc tj. do 8. 11. 2007 předsedu Martina Krulicha (z důvodů, že M. Krulich oznámil, že bude končit ve funkci předsedy sportovní komise LNH)

4) Další sportovní komise zasedne ve čtvrtek 8. listopadu 2007 v 17,00 hodin ve Wikov aréně

v Hronově, dne 4. října 2007

???????? ??????? ??????.

Ing. Josef Jankovič Tomáš Kocián Martin Krulich

??????.. ???????. ............................

Michal Kubeček Jiří Hillmann Roman Toušek

9.1.2007 - Společenský večer Ligy neregistrovných h

Sportovní komise ligy neregistrovaných hokejistů zve hráče a příznivce ligy neregistrovaných hokejistů na společenský večer, který se bude konat 10.3.2007 od 20:00 v sále Josefa Čapka. Rezervace u vedoucího odboru zimní stadion p. Touška na tel. 736 629 643, 491 483 367 e-mail: zimni-stadion@mestohronov.cz

9.1.2007 - Změna členů v komisích

Sportovní komise ligy neregistrovaných hokejistů:

Za Antonína Hurdálka byl zvolen novým členem komise ing. Josef Jankovič

Komise rozhodčích:

Po dohodě s předsedou rozhočích p. Hillmannem byla udělena funkce předsedy p. Kociánovi, který souhlasil s místopředsedou p. Janovským. Ostatní rohodčí včetně p. Hillmanna jsou členy komise rozodčích

1, 2,