Liga neregistrovaných hokejistů


Pravidla ligy neregistrovaných hokejistů 2010-2011

Zahájení turnaje.

Říjen 2010

Hrací systém:

17 družstev rozdělené do první a druhé ligy. V základní části se hraje dvoukolově, poté 1. - 4. místo PLAY - OFF, celkem 136 zápasů, v první lize 60 zápasů, v druhé lize 76 zápasů.

Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje pro sezonu 2010 - 2011.

Výjimky a upřesnění:

 1. Hrací doba 3x17 minut čistého času času, 5. minutová přestávka po druhé třetině. Utkání se musí odehrát během 90 minut, poté bude utkání ukončeno rozhodčím. Při nerozhodném stavu se nastavují tři samostatné nájezdy, pokud se i tak nerozhodne, nastavuje se vždy jeden nájezd do rozhodnutí výsledku.
 2. Nová platná pravidla pro rok 2009-2010 jsou: Družstvo, které udělá zakázané uvolnění NESMÍ STŘÍDAT. Při vyloučení hráče se vhazuje následující buly v obraném pásmu vyloučeného.
 3. Družstva hrají na soupisku, na ní jsou uvedena jména a příjmení hráčů, datum narození a číslo dresu (u brankaře číslo dresu a písmeno "B").
 4. Nejdéle deset minut před utkáním předá každý kapitán družstva kopii soupisky, ve které jsou doplněny čísla hráčů a průkazy ligy neregistrovaných hokejistů rozhodčímu do kabiny rozhodčích. Tato soupiska bude přiložena k zápisu o utkání. K hráčům, kteří nenastoupí se číslo dresu nevyplňuje! V případě, že družstvo nepředá kopii soupisky, bude o dalších krocích rozhodovat sportovní komise.
 5. Ihned po utkání kapitáni nebo vedoucí družstev podepíší zápis o utkání v kabině rozhodčích.
 6. Při nedostavení družstva na předem delegované utkání a nebo při nenastoupení minimálním počtu 6. Hráčů + brankář budou dva postihy: Kontumace utkání, ke kterému se nedostavili ve prospěch soupeře a odebrání třech bodu z celkových výsledků.
 7. Zápis o utkání musí v případě protestu obsahovat všechny náležitosti (výsledek, vyjádření kapitánů obou družstev a vyjádření rozhodčího utkání). Družstva musí protest podat zvlášť a dodat jej následující pracovní den o odehrání zápasu elektronickou formou na e-mail: srz@mestohronov.cz Protest musí podávat pouze vedoucí družstva. Protest řeší sportovní komise soutěže.
 8. Soupiska hráčů se může nejdéle dopisovat do 31. 12. 2010.
 9. V lize neregistrovaných hokejistů mohou startovat pouze neregistrovaní hráči. Neregistrovaným hráčem se rozumí ten hráč, který v sezoně od 1. 10. 2010 - 28. 2. 2011 neodehraje ani jeden zápas mistrovských soutěží registrovaných hokejistů. Hráč trénující v registrovaném hokejovém klubu, muže odehrát utkání v lize neregistrovaných hokejistů, ale poté nesmí odehrát žádné utkání v registrovaném hokejovém klubu. Při porušení tohoto bodu budou družstvu, ve kterých tento hráč nastoupil, všechna utkání kontumována.. Výjimkou je brankář družstva HC Slavoj Teplice n. Met. Petr Buchar, brankář družstva HC Jamajští Tygři V. Petrovice Martin Thér, brankář Petr Wittvar za družstvo HAAS. Brankář HC Slavoj Teplice n. Met. Petr Buchar, Kocourů Sparta Úpice Marek Zilvar mají odsouhlaseno nastoupit. Petr Buchar za HC Slavoj Teplice nad Metují a Prezidenty a Marek Zilvar za Kocoury Úpice a HC Havlovice.
 10. V lize neregistrovaných hokejistů může startovat hráč mladší 18-ti let, ale družstvo musí za tohoto hráče dodat svolení od zákonného zástupce. Toto svolení bude přílohou soupisky, která je evidována u vedoucího Wikov Arény.
 11. Při dohodě obou družstev může nastoupit jiný brankář, který není uveden na soupisce. Toto se musí uvést do zápisu o utkání před zápasem v kabině rozhodčích. Vše musí být odsouhlaseno podpisem vedoucího nebo kapitána družstva.
 12. Každé družstvo musí mít na dresech čísla. Pokud dojde ke schodě barvy dresů, musí domácí družstvo se převléknout do náhradních dresů, nebo si navléknout rozlišovací vesty.
 13. Družstvo, které se v druhé lize umístí na 1. místě (dle tabulky), má právo postoupit do první ligy v následující sezoně. Družstvo, které se v první lize umístí na 8. místě (dle tabulky), sestupuje do druhé ligy v následující sezóně (pokud z II. ligy bude vítězné družstvo postupovat do I. ligy).
 14. Uspořádání míst v závěrečné tabulce:
  • 1.místo – body
  • 2.místo – vzájemné zápasy
  • 3.místo – vzájemné skóre
  • 4.místo – skóre
  Bodování: vyhraný zápas tři body, vyhrané prodloužení dva body, prohrané prodloužení jeden bod a prohra bez bodu.

  Hráči a brankaři:
  Brankař, který bude po sezóně oceněn v první i druhé lize musí mít za družstvo ve kterém je evidován odchytáno alespoň 50% zápasů. Poté se bude postupovat podle nejlepšího průměru obdržených gólů na zápas. V první i druhé lize se oceńují nejproduktivnější hráči. V tabulce bude rozhodovat kanadské bodování (gól a první asistence). Při schodě bodů rozhoduje počet vstřelených gólů, poté průměr gólů na zápas a nakonec průměr bodů na zápas.
 15. Rozhodčího určuje pořadatel ligy neregistrovaných hokejistů. Každý delegovaný rozhodčí musí mít u sebe průkaz, kterým potvrdí, že je proškolený pořadatelem řídit utkání ligy neregistrovaných hokejistů. Delegovaný rozhodčí si v případě své neúčasti zajistí sám náhradu, kterou nahlásí u oprávněné osoby (předsedy rozhodčích).
 16. Tresty budou udělovány podle platných pravidel ledního hokeje.
 17. V případě, že bude hráč v sezoně potrestán 3 x 10 min. OT, má zastavenou činnost na 2 utkání nepodmíněně.
 18. V případě, že bude hráč v sezoně potrestán 2 x trest OK, má zastavenou činnost na 2 utkání nepodmíněně.
 19. V případě, že bude hráči udělen trest ve hře, budou následovat tyto postihy:
  1. TH za faul a nesportovní chování. Hráči bude odebrán reg. průkaz a o výši trestu rozhoduje SK.
  2. Pokus o inzultaci - hráči bude odebrán reg. průkaz a o výši trestu rozhoduje SK.
  3. Inzultace rozhodčího – platí stejná pravidla jako při pokusu + finanční pokuta, o které rozhoduje SK (v rozmezí Kč 500,-- až 3 000,-- /dle závažnosti). Pokud hráči vyprší trest a nebude mít uhrazenou pokutu, nesmí nastoupit. Pokud nebude pokuta uhrazená do dalšího utkání družstva, v němž byl hráč registrován, budou mužstvu všechna utkání až do zaplacení pokuty kontumována.
 20. V případě, že potrestaný hráč k utkání, kde neměl hrát, neoprávněně nastoupil, bude v utkání kontumováno ve prospěch soupeře (není možná dohoda mezi soupeři).
 21. V případě, že hráč dostane trest a bude zdržovat hru tím, že neopustí ledovou plochu (na trestnou lavici, nebo do kabiny) má rozhodčí právo ukončit utkání a sportovní komise zkontumuje zápas ve prospěch soupeře.
 22. Pravidlo zrychleného střídání. Jakmile se rozhodčí postaví na bod vhazování, na kterém bude probíhat nasledující bully, pískne a 5 sekund po hvizdu zahají hru bez ohledu na to, jestli jsou družstva připravena ke hře nebo ne. V případech, kdy nelze hru takto zahájit. (tyto případy jsou vymezeny pravidly LH), rozhodčí družstvo upozorní, aby nastoupilo ke hře, když nedojde ke zrychlení, následuje vyloučení na dvě minuty za hráčskou lavici. (Pravidlo se bude striktně dodržovat zvláště při hře v oslabení a v vyrovnaném stavu v posledních minutách utkání!!!
 23. Pří utkání ve kterém se projeví nečekané přírodní vlivy např. výpadek el. energie je čekací doba 20 minut poté je zapas předčasně ukončen. Jeli odehráno více jak 50 % času utkání je zachován výsledek v opačném případě pořadatel turnaje připraví nový termín utkaní.
 24. Dopisování soupisek a výroba duplikátů se bude konat vždy jeden určitý den v týdnu a to u p. Martina Krulicha ve Wikov aréně. Úřední den a hodina bude vždy určena týden dopředu a napsána v aktuálních tabulkách LNH.
 25. Tréninkové hodiny ve Wikov Aréně mají možnost si zajistit jednotlivá družstva u vedoucího Wikov Arény. Pronájem ledové plochy činí Kč 1 300,- / hodinu ( ½ osvětlení) včetně šaten a sociálního zařízení.

Sportovní komise ligy neregistrovaných hokejistů:

Roman Toušek prezident Project Sportu Hronov, vedoucí Wikov arény
Mgr. Josef Thérr viceprezident Project Sportu Hronov, místostarosta města
Tomáš Kocián předseda rozhodčích
Tomáš Urban člen komise, org. pracovník ZS
Ing. Josef Jankovič člen komise
Jiří Hillmann člen komise
Michal Kubeček člen komise

Komise rozhodčích:

Tomáš Kocián předseda rozhodčích
Michal Kubeček místopředseda komise rozhodčích

Ostatní rozhodčí jsou členové komise rozhodčích