Výbor project softu


Složení výboru

Roman Toušek prezident
Mgr. Josef Thér víceprezident
Tomáš Urban
Tomáš Kocián
Ing. Josef Jankovič
Jiří Hillmann
Michal Kubeček